Haptotherapie

Bij haptotherapie leer je luisteren naar je lichaam. Het is gericht op het in balans brengen van denken, doen en handelen. Je lichaam praat. Dit is zichtbaar in beweging, houding, tempo of hoorbaar in je stem. Het laat zien welke gevoelens er spelen, zoals wat je wel of niet fijn vindt, wat je spannend of makkelijk vindt, waar je druk of juist stil van wordt. Je leert de gewaarwordingen in je lichaam te herkennen en daar woorden aan te geven. Je lichaamsbewustzijn vergroot, zodat je leert meer rekening met jezelf te houden.

In de loop van je leven of onder druk van bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden kan er onbalans ontstaan die leidt tot lichamelijke klachten (zoals stijfheid, pijn, terugkerende nek-/ rugpijn) of psychische klachten (zoals somberheid, vermoeidheid, passiviteit, over-activiteit). Soms is je patroon niet meer passend en is het tijd om iets anders in te zetten. Dan kan het heilzaam zijn om met haptotherapie te onderzoeken hoe je met jezelf en je problemen omgaat en zo de onbalans herstellen.

Dit gebeurt door praten, aanraking en oefenvormen. Je onderzoekt samen met de therapeut: Hoe rem je jezelf of hoe draaf je door? Je krijgt zicht op hoe je de dingen doet en hoe het misschien ook anders kan of misschien nu nog niet. Ontdekken hoe jij iets doet en wat iets nieuws proberen met je doet, geeft kennis over jezelf en vergroot je zelfvertrouwen. We werken toe naar meer samenhang tussen voelen, denken en handelen met jezelf, met anderen en je omgeving. Meer in balans zijn voelt als vitaal, energiek, één geheel en rust.

Burn-out

Letterlijk betekent het opbranden. Branden tot de brandstof op is. Er is geen energie meer wat resulteert in emotionele en lichamelijke uitputting. Bij (bijna) burn-out voel je je al een langere tijd niet zo goed. Kenmerkend zijn: moe zijn, slecht slapen, piekeren, je werk is te belastend, irritatie, boosheid, concentratie- en geheugenproblemen, ontspannen is lastig, pijntjes en kwaaltjes (hoofdpijn, buikpijn, spierpijn).

Ook kun je afstand nemen, voelen er alleen voor te staan en maar door te moeten gaan. Of je bent er juist op gericht om anderen te helpen en je over-verantwoordelijk te voelen. Het rare is dat je maar door blijft gaan met stevig sporten, lange werkdagen maken, sociaal actief zijn ondanks dat je lichaam vraagt om rust. Je lijkt bang om niet meer in beweging te kunnen komen als je toegeeft aan je vermoeidheid.

Werkgerelateerde factoren en een periode van langdurige (werk)stress spelen een belangrijke rol bij burn-out. Denk aan een hoge werkdruk, een bedrijfscultuur van lange werkdagen maken, moeten presteren, grote resultaatgerichtheid, weinig steun ervaren van managers of collega’s, kantoortuinen of intensief persoonlijk meeleven zoals in de zorg. Ook bepalend zijn persoonlijke kenmerken als minder zelfverzekerd zijn, moeilijk nee zeggen, enthousiast zijn, hard willen werken, grote betrokkenheid, willen presteren.

Behandeling burn-out
Met haptonomie gaan we aandacht geven aan jou. Van je gerichtheid op de buitenwereld (gezin, werk, vrienden) gaan we naar focus op jou. Hoe gaat het met jou? Wat zijn jouw behoeftes? Wanneer voel je dat er een grens bereikt is? Dat is vaak heel lastig. Daarnaast is er aandacht voor hoe de (bijna) burn out heeft kunnen ontstaan. Welke werkgerelateerde factoren en persoonlijke kenmerken zijn je valkuil geworden? Je leert signalen herkennen, erkennen en jezelf aandacht geven. In een eerder stadium kom je zo te weten dat er overbelasting dreigt, zodat je adequaat kunt reageren op deze prikkels. Zo ontwikkel je naar ander gedrag.

Omgaan met kanker voor patiënt en/of partner

Bij de behandelingen die mensen in de reguliere zorg krijgen om de kanker in te dammen, ligt de nadruk vooral op pijnbestrijding en functioneren. Bij haptotherapie kijken we niet alleen naar pijn en functioneren maar ook naar je lichaamsbeleving, gevoelens die spelen, omgang met je naasten.

Doordat kanker gaat over leven en dood, is er veelal angst bij de patiënt maar ook bij de naasten. Ieder gaat daar op een andere manier mee om waardoor er conflicten ontstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld betutteling, je terugtrekken, je regie kwijtraken, sterk moeten blijven voor de ander, overbezorgdheid, je kop in het zand steken. Het delen van je gevoelens biedt ruimte voor je kwetsbaarheid, verlangens en behoeftes. Je voelt je dan gezien, gehoord en gesteund.

Het mooie aan haptotherapie is de benadering via het lichaam. Niet alleen praten maar ook voelen. Als haptotherapeut kan ik je helpen om het contact met je lichaam te herstellen door affectieve aanraking op de huid. Door de aanraking voel je jij jezelf en gezien door mij. Dit zorgt voor herstel van contact met jezelf, wat zorgt voor rust en tevredenheid.

Feel Good haptonomie begeleid je bij

  • Emotionele problemen,
  • Verstoorde lichaamsbeleving,
  • Omgaan met emotionele verwerking,
  • Omgaan met sociale omgeving,
  • Existentiële vragen en problemen

Omgaan met trauma

Door grote gebeurtenissen in het verleden kunnen triggers in het heden je doen reageren en/of dissociëren. Mogelijk reageer je met vermijden, verhoogde prikkelbaarheid of zelfs herbeleven. Deze reacties kunnen te groot zijn voor de huidige situatie. Dit zorgt ervoor dat anderen wat op afstand blijven, je niet goed kunnen lezen, voorzichtig zijn. Isolatie en beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren liggen op de loer.

Feel Good Haptonomie kan helpen bij het herstel van het contact met je eigen lichaam. Je wordt je meer bewust van je lichaam en gevoelens die trauma nalaat. Door in het hier en nu te ervaren en ontdekken, werken we aan emotieregulatie en het verwerken en vrij maken van herinneringen.

Haptotherapie en SOLK / ALK

Bij SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) of de nieuwe term ALK (aanhoudende lichamelijke klachten) zijn er problemen op onbewust niveau bij het verwerken van emoties, trauma of stress waardoor chronische lichamelijke klachten ontstaan. Diverse emoties worden verdrongen en niet verwerkt. Uiteindelijk gaat het lichaam protesteren door met bijvoorbeeld chronische rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid. Ook gebeurt het dat de pijn zich telkens op verschillende plekken in het lichaam laat zien.

Feel Good Haptonomie helpt je emoties en gevoelens te herkennen en benoemen. Door in het hier en nu meer te begrijpen welke emoties je ervaart ontstaat rust en uiteindelijk verminderen de lichamelijke klachten. 

Haptotherapie en grote veranderingen / rouw

Grote veranderingen kunnen je leven op zijn kop zetten. Het vraagt een grote flexibiliteit en vertrouwen in de toekomst: het komt wel goed. Het is fijn als je zelf een verandering inzet, want dan heb je meer controle en kun je sturen. Denk aan een carrièreswitch, verhuizing. Je stemt met jezelf af wat zou ik fijn vinden, welke kant wil ik op, hoe ziet dat er dan uit. Stap voor stap je leven vormgeven.

Grote veranderingen overvallen je vaak. Denk aan: ontslag, scheiding, overlijden, ziekte/ verminking etc. Het nadeel van deze situatie is dat je achter de feiten aanhobbelt en rouwt om het verlies. Gevoelens zoals boosheid, angst, irritatie, verdriet, machteloosheid, wanhoop komen langs. Het kan best een tijd duren voor je weer in beweging kunt komen. Soms blijf je hangen in een emotie: boosheid, verdriet, wanhoop. Je hebt durf, (veer)kracht nodig om weer mee te kunnen bewegen in de nieuwe situatie en je leven weer vorm te geven, richting te bepalen. Dit kan heel spannend voelen.

Feel Good Haptonomie biedt begeleiding in zowel zelf ingezette als plotselinge veranderprocessen. Voelen welke gevoelens er spelen, accepteren van de situatie en kijken naar de toekomst: Hoe verder? Hoe zou ik het willen? Wat biedt mijn rust en tevredenheid?

Haptotherapie en hersenschudding

Haptotherapie helpt bij het omgaan met een hersenschudding. Het brein heeft een klap gehad en de verbindingen tussen de diverse hersengedeeltes lopen niet optimaal. Dit geeft klachten als vermoeidheid, last van geluid/ licht, moeite met onthouden, concentratieverlies, meer emotioneel voelen, in een waas lopen om er maar een paar te noemen. Eigenlijk wil je de hersenschudding direct achter je laten en gewoon weer de normale dagelijkse zaken oppakken. De kans is groot dat je dit te snel doet, waardoor overprikkeling van het brein ontstaat.

Feel Good Haptonomie helpt je om je lichaam weer te gaan voelen, waardoor het hoofd meer rust ervaart en je beter leert afstemmen wat het juiste tempo is. Wat kan ik op een dag aan? Dit bevordert het herstel.